Numer wpisu
147/B/2007
Dotyczy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew drzew gatunków: morwa biała – 3 szt. o obwodach pni: 66 cm, 130 cm, 113 cm oraz lipa drobnolistna – 1 szt. o obwodzie pnia 72 cm, zlokalizowanych na terenie działki nr 248/21 przy ul. 3 Maja 24 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00074/07
Data wydania
2007-03-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z siedzibą: 44 – 200 Rybnik, ul. 3 Maja 24
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16