Numer wpisu
148/B/2007
Dotyczy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: kasztanowiec biały – 1 szt. o obwodzie pnia 180 cm oraz lipa drobnolistna – 1 szt. o obwodzie pnia 280 cm, zlokalizowanych na terenie działek nr: 250/23 i 1856/19, przy ul. 3 Maja 24
Znak sprawy
Ek I-7635/00066/07
Data wydania
2007-03-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z siedzibą: 44 – 200 Rybnik, ul. 3 Maja 24
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16