Numer wpisu
149/B/2007
Dotyczy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew, gatunku topola kanadyjska, o obwodach pni: 148 cm, 130 cm, 153 cm, 120 cm, 186 cm, 101 cm, 192 cm, rosnących na terenie działki nr 3521/147,będącej własnością wnioskodawcy, w zarządzie ZGM
Znak sprawy
Ek I-7635/00068/07
Data wydania
2007-03-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chalotta 4 w Rybniku
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16