Numer wpisu
151/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1731/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00071/07
Data wydania
2007-03-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16