Numer wpisu
153/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 3930/83, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Przyjaźni w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00077/07
Data wydania
2007-03-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16