Numer wpisu
155/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 3572/66, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00084/07
Data wydania
2007-03-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 42, ul. Pawła Stalmacha 8; 44 – 210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16