Numer wpisu
156/B/2007
Dotyczy
Decyzja zezwalająca na usun. 8 szt. drzew gat: olsza czarna–2 szt. o obw. pni: 90 cm i 65 cm, brzoza brodawkowata–5 szt. o obw. pni: 125 cm, 95 cm, 85 cm, 65 cm, 85 cm oraz robinia biała–1 szt. o obw. pnia 95 cm, rosnąch na terenie dz. 565/58
Znak sprawy
Ek I-7635/00072/07
Data wydania
2007-03-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Gliwicka 72 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16