Numer wpisu
157/B/2007
Dotyczy
wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 299/74, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 10 w Rybniku - Niedobczyce.
Znak sprawy
Ek I-7635/00085/07
Data wydania
2007-03-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Dworcowa 3; 40 – 012 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16