Numer wpisu
158/B/2007
Dotyczy
Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "remont stacji redukcyjno-pomiarowej w Rybniku przy ul.Patriotów (działki nr 1814/15 i 1816/23)"
Znak sprawy
Ek I-7624/00005/07
Data wydania
2007-02-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54 44-266 Świerklany
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Uwagi
pełnomocnik: IS-KAT Biuro Projektowe Jolanta Potoczna ul. Reymonta 45 44-335 Jastrzębie Zdrój
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16