Numer wpisu
159/B/2007
Dotyczy
Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "budowa węzła betoniarskiego przy ul. Podmiejskiej w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00016/07
Data wydania
2007-03-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"BUDO-ZBYT" Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16