Numer wpisu
160/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 2552/91, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00063/07
Data wydania
2007-03-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16