Numer wpisu
163/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 77, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 24 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00091/07
Data wydania
2007-03-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 22, ul. Gotartowicka 24; 44 - 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16