Numer wpisu
207/B/2007
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00021/06
Data wydania
2006-04-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Lubar" Barbara, Krzysztof, Marcin Mężyk S.J., ul. Frontowa 10d, 44-273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-14