Numer wpisu
208/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00032/07
Data wydania
2007-03-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
M.P. TRANS Maciej Padewski, ul. Przemysłowa 3, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-14