Numer wpisu
209/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 380 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek o następujących numerach: 539/37, 554/70, 621/34, 622/60, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00088/07
Data wydania
2007-04-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Zakład Linii Kolejowych, ul. Dubois 12; 44 – 100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-14