Numer wpisu
213/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 782/2, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00140/07
Data wydania
2007-05-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, ul. Gliwicka 72; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19