Numer wpisu
214/B/2007
Dotyczy
Decyzja w sprawie uznania rekultywacji i zagospodarowania terenów depresyjnych w obrębie koryta Potoku Niedobczyckiego przyległych do ulicy Skalnej w Rybniku za zakończoną
Znak sprawy
Ek II-6064/00002/04
Data wydania
2007-04-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Weglowa S.A. Zakład Zagospodarowania Mienia ul. Granitowa 132 43-155 Bieruń
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii - Referat Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 012
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19