Numer wpisu
216/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1288/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Barwnej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00131/07
Data wydania
2007-05-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19