Numer wpisu
217/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 958 szt. drzew gatunków według inwentaryzacji, dołączonej do wniosku, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Podmiejskiej i Lipowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00144/07
Data wydania
2007-05-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ZAKŁAD USŁUG REKULTYWACYJNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO „EKO – FLOR” Krzysztof Męcka, ul. Wozaków 12; 40 – 567 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19