Numer wpisu
218/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku cyprysik groszkowy, rosnących na terenie działki nr 728/73, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sudeckiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00142/07
Data wydania
2007-05-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19