Numer wpisu
219/B/2007
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00034/05
Data wydania
2007-04-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.U.H. "Marion" Maria Podleśny, ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19