Numer wpisu
222/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Gliwickiej (skwer ”Progres”), 1 Maja (park „Górnika”), 3 Maja (zieleniec „Bukówka”) w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00138/07
Data wydania
2007-05-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej: ul. Pod Lasem 64; 44 - 210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19