Numer wpisu
224/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 3183/260, położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00102/06/07
Data wydania
2007-05-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023, pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19