Numer wpisu
231/B/2007
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00019/06
Data wydania
2007-04-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Usługowa Piotr Piontek, ul. Wolności 1/2, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19