Numer wpisu
232/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 3183/260, położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00020/06
Data wydania
2007-05-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023, pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19