Numer wpisu
236/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 176/25, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 105 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00164/07
Data wydania
2007-05-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Budo – Zbyt Sp. z o.o., ul. Mikołowska 105; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19