Numer wpisu
237/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działki nr 1141/96, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Antoniego 2 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00181/07
Data wydania
2007-05-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19