Numer wpisu
238/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 91/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku - Boguszowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00178/07
Data wydania
2007-05-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Jankowice”, ul. Jastrzębska 12; 44 – 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19