Numer wpisu
240/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki nr 4179/249, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 197 A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00157/07
Data wydania
2007-05-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19