Numer wpisu
243/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 697 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 716/13, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00148/07
Data wydania
2007-05-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizycznie
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19