Numer wpisu
244/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 69/4, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku - Niewiadom.
Znak sprawy
Ek I-7635/00172/07
Data wydania
2007-05-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Rydułtowy - Anna”, ul. Leona 2; 44 – 280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19