Numer wpisu
247/B/2007
Dotyczy
Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00038/07
Data wydania
2007-05-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
dr Zdrowie S.A., ul. Agrarna 9a, 04-269 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy apteki w CH Plaza w Rybniku przy ul. Raciborskiej 16
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19