Numer wpisu
248/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 451/23, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka w Rybniku - Niedobczyce.
Znak sprawy
Ek I-7635/00107/07
Data wydania
2007-06-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19