Numer wpisu
251/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola chińska, zlokalizowanych na terenie działki nr 4209/52, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sławików 6 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00167/07
Data wydania
2007-06-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
RYBNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ul. Wyzwolenia 35; 44 - 201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19