Numer wpisu
252/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 724/224, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych 2 w Rybniku - Kamień.
Znak sprawy
Ek I-7635/00189/07
Data wydania
2007-06-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19