Numer wpisu
253/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 4156/129, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Kilińskiego w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00173/07
Data wydania
2007-06-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Jana Kilińskiego 36 a b c e; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19