Numer wpisu
254/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1373/165 i 1374/165, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Trzech Krzyży w Rybniku - Radziejów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00179/07
Data wydania
2007-06-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19