Numer wpisu
255/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. odnogi trójzrostu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2241/112, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wysokiej 23 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00200/07
Data wydania
2007-06-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19