Numer wpisu
256/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 28 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 528/56, 1843/501, 1845/514, 1851/515, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00180/07
Data wydania
2007-06-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ELEKTROWNIA „RYBNIK” S.A. Grupa EDF, ul. Podmiejska; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19