Numer wpisu
257/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew gatunku topola androscoggin, rosnących na terenach działek nr: 1940/45, 1943/31, 1945/32, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej 18 a w Rybniku - Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00158/07
Data wydania
2007-06-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca, ul. Śląska 18 a; 44 - 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19