Numer wpisu
258/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 4237/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00184/07
Data wydania
2007-06-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16