Numer wpisu
259/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki nr 3793/132, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szczygłów w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00174/07
Data wydania
2007-06-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZABYTKÓW FORTYFIKACJI ”PRO FORTALICIUM”, ul. Ks. Jana Ficka 7; 41 – 940 Piekary Śląskie
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16