Numer wpisu
260/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 58 szt. drzew,zlokalizowanych na terenach działek nr: 1305/1, 1306/1, 1397/2, 1423/1, 1427/1, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00188/07
Data wydania
2007-06-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.U.H. „YANO” Janusz Sobczyk, ul. Podmiejska; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16