Numer wpisu
261/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1368/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00197/07
Data wydania
2007-06-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16