Numer wpisu
263/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1841/37, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy Obwiedni Południowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00208/07
Data wydania
2007-06-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma ANCONA Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 51; 00 – 695 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16