Numer wpisu
267/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 4550/3, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy gen. Józefa Hallera 10 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00199/07
Data wydania
2007-06-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, ul. 3 Maja 12; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16