Numer wpisu
268/B/2007
Dotyczy
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie stacji redukcyjno - pomiarowej w Rybniku przy ul. patriotów (działki o nr 1814/15 i 1816/23)
Znak sprawy
Ek I-7624/00005/07
Data wydania
2007-04-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54 44-266 Świerklany
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16