Numer wpisu
270/B/2007
Dotyczy
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: przebudowa wiaduktu kolejowego stalowego w km 37+389 w torze nr 2 nr 140 Katowice Ligota - Nędza, nad ul. Miikołowską w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00009/07
Data wydania
2007-05-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Katowicach Al.Rozdzieńskiego 1 40-202 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16