Numer wpisu
271/B/2007
Dotyczy
Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci wodociągowej przy ul.Zgodnej i Samotnej w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00026/07
Data wydania
2007-04-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16