Numer wpisu
272/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 909/83, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00195/07
Data wydania
2007-06-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma „RODLEW” s. c. Jerzy i Janusz Rojek, ul. Złota 12; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 43-92-023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16